درباره ما

پروژه ی کارگاه آموزشی تاریخ معروف به (به یاد می آوریم) پروژه ای است که از سوی هیت تحریریه کمون ویسس در رادیو کوراکس هدایت میشود.

رادیو کوراکس به آلمانی (Radio Corax) یک رادیو آزاد و غیر تجاری در شهر هاله زاله است – با هدف کار بر اساس مبانی دموکراتیک. برنامه های این رادیو توسط حدود ۳۰۰ نفر تدوین و یا اجرا میشوند. به عنوان یک ایستگاه  رادیویی آزاد، هدف ما این است که محتوایی رهایی بخش به رادیو بیاوریم و سعی کنیم از طریق برنامه هایمان تبعیض را با ساختارهای خود از بین ببریم.

از سال ۲۰۱۶  رادیو کوراکس یک تیم تحریریه چند زبانه برای افرادی با تجربه پناهندگی و مهاجرت به نام Common Voices دارد. برنامه های چند زبانه (هفتگی) برای پناهندگان و مهاجران در شهر هاله زاله و مناطق اطراف آن تهیه می شوند و از این طریق سوالات، موضوعات و مشکلاتی را که برای پناهندگان مهم است به رادیو آورده میشوند.

اگر سوال یا نظری دارید ، میتوانید از طریق ایمیل زیر با ما ارتباط برقرار کنید:

wir-erinnern@radiocorax.de

این پروژه توسط بنیاد یادآوری، مسئولیت و آینده حمایت مالی میشود که به اختصار (اِ.فاو.زد) نام دارد.